SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

NO

Ulusal Yeterlilik

Yeterlilik Birimleri

                              

1

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye3)

A1

İSG ve Çevre Koruma

 

A2

Alüminotermit Ray Kaynağı

2

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

A1

İSG, Çevre ve Kalite

 

A2

Yol Makinesi Sürüş Uygulamaları

A3

Makine ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım

A4

Makinenin Periyodik Bakımı ve Arıza Onarımı

3

13UY0190-4 Tren Teşkilcisi 

            

 

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2

Demiryolu Araçlarının Bağlanması, Çözülmesi ve Manevra İşlemleri

A3

Tren Kabul, Gönderme İşlemleri ve Makasların Düzenlenmesi

A4

Tren Muayene İşlemleri

         

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)

1.0. TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAV

1.1. SINAV GENEL KURALLARI

1. Sınavınız kamera ile kayıt altına alınacaktır. 

2. Sınav salonuna sınav konularıyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler ile girmeniz yasaktır.

3. Sınav esnasında cep telefonu kullanmanız ve cep telefonunuzu açık bırakmanız yasaktır.

4. Sınava herhangibir kayıt cihazı ile girmeniz yasaktır.  Kayıt yapıldığı tespit edilirse; sınavınıza son verilecek ve hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır.

5. Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır. Sınav yoklama listesinde kaydı olmayan veya geçerli kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

6. Sınav değerlendiricileri tarafından dağıtılan Sınav Yoklama Listesini  (LS-004) sınav başlamadan önce imzalamak zorundasınız.

7. Belgelendirme Sınavı soru kitapçıkları ve yanıt kağıdında yer alan kendiniz ile ilgili yerleri doldurmalı ve imzalamalısınız. Aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

8. Her soruya sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu sorunuz yanlış kabul edilecektir. 

9. Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.

10. Yanıt Kağıdında cevaplarınızı siyah kurşun kalem ile doğru seçeneğin içi doldurularak(l) işaretleme yapmanız gerekmektedir. Kitapçıklar üzerine yapmış olduğunuz işaretlemeler dikkate alınmayacak olup, sadece yanıt kağıtlarında yaptığınız işaretlemeler dikkate alınacaktır.

11. Sınav sırasında sınav yapan personelin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. 

12. Sınav sırasında kendi aranızda ve sınav değerlendiricileri ile yardımlaşmanız, konuşmanız yasaktır.

13. Sınav disiplinini bozmanız, kopya işlemlerinin tespit edilmesi halinde; ilgili durum, sınav değerlendiricileri tarafından Sınav Tutanaklarında kayıt altına alınacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

14. Sınav sonrası kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda bireysel veya toplu kopya çekilmesinin tespit edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15. Yanıt kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı kameraya gösterip, sınav yapanlara teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

16. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

Yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirileceksiniz. Kendi can güvenliğiniz, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermeniz halinde sınavınıza son verilecek ve başarısız sayılacaksınız.

 Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

Yukarda yer alan kurallara adayların uyması zorunludur.

Adaylar öncelikle teorik sınava alınırlar. Teorik sınavda başarılı olamayan aday performansa dayalı sınava alınmaz.  

 Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)

1.2. TEORİK SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylara, çoktan seçmeli en az 4 seçenekli test olacak biçimde aşağıda verilen yeterlilik birimlerinden sorular sorulur.

 

15UY0231-3 Alüminotermit 
Ray Kaynakçısı(Seviye 3)

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Süre

(Dk)

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

15UY0231-3 /A1

20

40

70

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır 

15UY0231-3 /A2

25

50

70

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

TOPLAM

45

90

 

 

 

 

 

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Süre

(Dk)

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

15UY0229-4/A1

20

20

70

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

15UY0229-4/A2

20

20

70

15UY0229-4/A3

 

 

 

15UY0229-4/A4

20

20

70

TOPLAM

60

60

 

13UY0190-4Tren Teşkilcisi

( Seviye 4)

Yeterlilik Birimi

Soru Sayısı

Süre

(Dk)

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

13UY0190-4/A1

20

30

80

Yeterliliğin teorik ve uygulama sınavları ile bazı birimlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birimlerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birimlerinden son 2 yıl içinde başarılı olunması gerekmektedir.

13UY0190-4/A2

40

60

80

13UY0190-4/A3

40

60

80

13UY0190-4/A4

40

60

80

TOPLAM

140

210

 

                 

Sınavın değerlendirilmesinde her soru eşit puan değerindedir. Değerlendirme, yanlış cevaplar dikkate alınmayarak doğru cevaplar üzerinden her yeterlilik birimi için ayrı ayrı yapılır. 

Teorik sınav değerlendirilmesi sonucu başarısız olan adaylar, performansa dayalı sınava giremezler. Performansa dayalı sınav tarihi ve sınava girecek adaylar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya elektronik ilan edilir. 

 

 1.3. PERFORMANSA DAYALI SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI

PERFORMANSA DAYALI SINAV PERFORMANSA DAYALI SINAV

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısiı
 (Seviye 3)

Yeterlilik Birimi

Sınav Ortamı

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan Form

15UY0231-3 /A1

Gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamı. Bir adet ray kaynağı yaptırılır.

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır 

Aday Gözlem Formu

(F-035), Kaynak talimatları

 

15UY0231-3 /A2

 

80

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

TOPLAM

 

 

 

YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI

PERFORMANSA DAYALI SINAV

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü

Yeterlilik Birimi

Sınav Ortamı

 

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan Form

15UY0229-4/A1

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Aday Gözlem Formu

(F-067)

 

15UY0229-4/A2

70

15UY0229-4/A3

70

15UY0229-4/A4

70

TOPLAM

 


13UY0190-4 Tren Teşkilcisi

(Seviye 4)

Yeterlilik Birimi

Sınav Ortamı

Geçme Notu

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan Form

13UY0190-4/A1

Gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamı. Bir adet ray kaynağı yaptırılır.

 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır 

Aday Gözlem Formu

(F-066)

13UY0190-4/A2

100

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın

başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

13UY0190-4/A3

100

 

13UY0190-4/A4

100

TOPLAM

 

 

Adaylar sınavda kontrol listesine göre ve yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Adayın, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. 

Sınav değerlendiricisinin verdiği puanlar form üzerinde kayıt altına alınır ve adayların başarı durumu yazılır.

Her iki sınav sonunda başarılı olup belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasından veya RAYTEST merkezinde ilan edilirler.

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)

SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından 10 gün içinde Belge Almaya Hak Kazananların Listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasında,  merkezinden veya elektronik ortamda duyurulur. Belge sahipleri belgelerini RAYTEST’ ten Belge Teslim Formu ile alırlar. Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde RAYTEST’ ten alınması halinde  ise her bir adayın adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişi ile RAYTEST’ in yükümlülükleri RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesinde (F-016) belirlenmiştir. Belge almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce, başvuru esnasında imzalamış olduğu  RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini(F-016) de alır. RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmenin bir nüshası adaya verilir, diğer nüshası RAYTEST’ de kalır.

Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlan. Pr(PR-002)