SINAV ÜCRETLERİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ ( Geçerlilik Tarihi: 31.12.2020)

 

                                                                                                             

                                                                                                             

1.Yukarıda yer alan ücretler 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

2.Ücretlere KDV Dahildir.

3. Ücretlere MYK Belge ücreti dahil değildir. 

4. Belge Masraf Karşılığı: 150 TL. Sadece tüm sınav oturumlarından başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan alınır.

5. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti 170 TL  alınır.

6. Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.

7. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır.

8. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

9. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde RAYTEST tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda RAYTEST adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte RAYTEST tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.

10. 1 yıl içinde,  Girilen sınav oturumlarında herhangi bir yeterlilik biriminden, 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı ( Seviye 3) ulusal yeterliliği sınavlarında 2 (iki) , 11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4) ulusal yeterliliği sınavlarında 3 (üç) , 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım,Bakım ve Onarım Makinası Opeeratörü (Seviye 4) ulusal yeterliliği sınavlarında 2 (iki) , 15UY0190-4 Tren Teşkilcisi (Seviye 4) ulusal yeterliliği sınavlarında 2(iki)  kez teorik sınavdan başarısız olan adayların uygulamalı sınav ücretleri iade edilmektedir. 

11. Yukarıda belirtilen durum haricinde, herhangi bir nedenden dolayı sınava giremeyen adaylara ücret iadesi hiçbir durumda söz konusu değildir.

12.  Ödemeler EFT, havale, elden yapılabilmektedir.

13. Ödemeler için banka hesap bilgileri: 

Banka Hesap: TC Vakıflar Bankası Ankara Şubesi (002)

Hesap No: Hesap No : 0015800 7301376073

Iban No : TR 33 000 150015800 7301376073

14. Bilgi için: 

0312 324 2399, 0312 397 4327 

[email protected]