SIKÇA SORULAN SORULAR

 • RAYTEST tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru şartları var mı?

  11UY0035-4 Tren makinisti sınavına başvurmak için aşağıda yer alan şartları sağlamanız gerekir. 

  Meslek Branşı

  No

  Ulusal Yeterlilikler

     Başvuru Şartları

   

   CER GRUBU

   

  1

  11UY0035-4 Tren Makinisti

  (Seviye 4)

  1.Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını tamamlamış olmak,

  2.En az mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,

  Bu yeterlilikte tanımlanmış olan Tren Makinisti Yeterlilik Birimlerini kazandırmak amacıyla geliştirilmiş Tren Makinisti Seviye 4 veya eşdeğeri teorik ve uygulamalı eğitimini örgün veya yaygın eğitim kurumlarında başarıyla tamamlamış olmak. (Yeterlilik sınavına katılacaklardan, en az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yapmış olanlardan, belirtilen eğitim şartı aranmaz.)

    Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;

  En az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yapmış olmak.

  4.Beden yetenekleri ve  psikoteknik yeterliliklere sahip olmak,

  5.Sağlık Bakanlığı’ nın İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘İlkyardımcı Sertifikası’ na sahip olmak.

   

   

   

  15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı sınavına başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

 • RAYTEST tarafından gerçekleştirilen sınavların soru sayıları ve süresi hakkında bilgi alabilir miyim?

  11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ ( SEVİYE 4)

   

  11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) ulusal yeterliliğine ait yeterlilik birimleri ve geçme notları aşağıda yer almaktadır.

   

  TEORİK SINAV

  YETERLİLİK BİRİMİ

  SORU SAYISI

  SÜRE (DAKİKA)

  GEÇME NOTU

  11UY0035-4/A1: Temel ve Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

  10

  10

  70

  11UY0035-4/A2: Manevra ve Sürüş Uygulamaları

  50

  50

  70

  11UY0035-4/A3: Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

  50

  50

  70

  11UY0035-4/A4: Meslek Kültürü, Çevre Koruma ve Olağandışı Durumlara Müdahale

  10

  10

  70

  11UY0035-4/A5: Türkçe Dil ve Anlatım

  10

  10

  70

   

  TOPLAM

  130

  130

   

   

  Performansa Dayalı Sınavda ise adayların aşağıda ki yeterlilik birimlerinden başarılı olmaları beklenir.

  11UY0035-4/A1: Temel ve Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği
  11UY0035-4/A2: Manevra ve Sürüş Uygulamaları
  11UY0035-4/A3: Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme
  11UY0035-4/A5: Türkçe Dil ve Anlatım

  Aday yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Adayın, kendi can güvenliğini, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Aday her yeterlilik birimi için en az %80 oranında başarılı olmak zorundadır. 

   

  15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI

   

  15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı(Seviye3) ulusal yeterliliğine ait yeterlilik birimleri ve geçme notları aşağıda yer almaktadır.

  TEORİK SINAV

  YETERLİLİK BİRİMİ

  SORU SAYISI

  SÜRE (DAKİKA)

  GEÇME NOTU

  15UY0231-3 /A1 İSG ve Çevre Koruma

  20

  40

  70

  15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynakçısı

  25

  50

  70

  TOPLAM

  45

  90

   

   

  Performansa Dayalı Sınavda ise adayların aşağıda ki yeterlilik birimden başarılı olmaları beklenir.

  15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynağı

  A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre adaya verilen üretici firma prosedürüne (talimat) göre bir adet alüminotermit ray kaynağı yaptırılması suretiyle gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

  Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

 • Sınava nasıl hazırlanmalıyım?

  Sınavlarda ulusal yeterliliklerde yer alan bilgi beceri ve yetkinlik ifadeleri dikkate alınarak sorular hazırlanır ve adaylara sorulur. Bu sebeple, söz konusu yeterlilikler adaylar tarafından incelenmelidir.

  Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız...

 • Sınavlar hangi bölümlerden oluşuyor?

  Sınavlar 2 bölümden oluşmaktadır.

  1. Teorik Sınav
  2. Performansa Dayalı Sınav

  Her bölüm kendi içerisinde birimlerden oluşmaktadır ve her Ulusal yeterliliğin kendine has birimleri ve sınav geçme notları vardır. Sınav içeriklerini tam olarak görmek için MYK Websitesinde ulusal yeterlilikler bölümde her bir yeterliliğin karşısında o yeterliliğe ait bilgilerin içerdiği PDF ler bulunmaktadır.

  RAYTEST’in yetkilendirilmiş olduğu ulusal yeterlilikleri ve bu ulusal yeterliliklere ait bölümleri ve geniş kapsamlı bilgileri RAYTEST Ulusal Yeterlilikleri adresinde bulabilirsiniz.

 • Sınavın ücreti nedir?

  RAYTEST’in yetkilendirilmiş olduğu ulusal yeterlilikleri ve bu ulusal yeterliliklere ait sınav ücretlerini ve geniş kapsamlı bilgileri RAYTEST Sınav Ücretleri adresinde bulabilirsiniz.

 • Toplu başvurular indirim yapıyor musunuz?

  Toplu başvurularda sınav ücretlerinde herhangi bir indirim söz konusu değildir.

 • Tek Nokta Başvurusu

  Bilindiği üzere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemelerde teşvik geri ödemeleri yalnızca adına belge düzenlenen kişilere ait hesaplara yapılmakta idi.

  Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda MYK’nın teklifi ile ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ da değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  İlgili değişiklik ile; sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş ( Örn: Kişinin İşvereni vb.) tarafından karşılanması durumunda teşvik geri ödemeleri de ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa yapılabilecektir.

  Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular asgari 10 kişilik aday grupları için alınabilecektir.

  Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular için Genel Kurallar ve ödemenin yapılma şekline göre (PEŞİN veya TEMİNAT ile) doldurulması zorunlu formlar aşağıda yer almaktadır.

   

  Usul ve Esaslara ulaşmak için Tıklayınız...

  Genel Kurallara ulaşmak için Tıklayınız...

  Tek Nokta Başvuru Formu için Tıklayınız...

  Üçüncü Kişi veya Kuruluş Muvafakatnamesi için Tıklayınız...

  Üçüncü Kişi veya Kuruluş Kısmi Muvafakatnamesi için Tıklayınız...

 • Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

  Girmiş olduğunuz Ulusal Yeterlilik sınav sonuçlarını RAYTEST sitesinin HABERLER ve DUYURULAR kısmında paylaşılmaktadır.

 • Sınav takvimi ne zaman açıklanıyor?

  Sınav takvimi sınav tarihinden en geç 2 hafta öncesinde RAYTEST sitesinin HABERLER ve DUYURULAR  kısmında paylaşılmaktadır.

 • Sınav için doldurmam gereken belgeleri RAYTEST’e nasıl göndermem gerekir?

  Adaylarımızın sınav için doldurmaları gereken belgeler kesinlikle ıslak imzalı olacak şekilde RAYTEST’e elden teslim edilecek yada kargo ile gönderilecektir.

 • Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

  Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 • Ulusal meslek standartlarının iş piyasasına ve eğitim dünyasına faydası nedir?

  Ulusal meslek standartları, bireylerin mesleğini icra edebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Söz konusu standartlar, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, MYK tarafından görevlendirilen sektörünü temsil kabiliyetine sahip kurum/kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan meslek ve sektörle ilgili tarafların temsil edildiği (kamu kesimi ve sosyal taraf temsilcilerinin yer aldığı) çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu sayede meslek standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden iş piyasasının talep ettiği nitelikleri tanımlamaya imkân sağlamaktadır. 

  Ulusal meslek standartları temel alınarak hazırlanan ulusal yeterliliklerde yürütülen ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda ulusal meslek standartları ölçme, değerlendirme ve belgelendirme şartlarının tanımlandığı ulusal yeterliliklere girdi teşkil etmektedir.

  Ulusal meslek standartları, orta öğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim düzeyinde üniversiteler tarafından meslekî ve teknik eğitim ve öğretim programları ile de uyumlu hale getirilmekte ve bu sayede iş piyasasının talep ettiği meslek profiline uygun bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır.
  İş analizine dayalı ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ulusal meslek standartları; iş piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlara insan kaynakları yönetim süreçlerinde (görev tanımlarının oluşturulması, personel seçiminin yapılması, eğitim, performans değerleme, iş değerleme vb.) kullanabilmeleri açısından önemli girdi sağlamaktadır.
      

 • MYK tarafından onaylanmış ulusal yeterliliklere nasıl ulaşabilirim?
 • Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

  Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun sistemdeki rolü nedir?

  Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi'nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK'nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.