İLKELERİMİZ

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

Görevimiz, değerlerimizle en kaliteli hizmeti sunmaktır.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN UZAKLIK

RAYTEST adaylar arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarını önlemek amacı ile bir çok doküman sistemi oluşturmuştur.

BAĞIMSIZLIK

RAYTEST gerçekleştirdiği sınav ve belgelendirme süreci ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeden kararlarını verir.

TARAFSIZLIK ve OBJEKTİFLİK

RAYTEST sınav ve belgelendirme faaliyetlerini objektif, adil ve tarafsız bir yönetir.

GÜVENİLİRLİK

RAYTEST sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ait tüm dokümantasyonu ve kamera kayıtlarını mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir biçimde muhafaza eder.

ŞEFFAFLIK

RAYTEST sınav ve belgelendirme faaliyetlerini şeffaflık çerçevesinde gerçekleştirir.

GİZLİLİK

RAYTEST gerçekleştirdiği sınav ve belgelendirme sürecinde aday ve firmaların her koşulda tüm bilgilerini gizli tutar ve adli makamlardan gelebilecek talepler dışında hiç bir 3. Şahıs ya da kurumla paylaşmaz.