HAKKIMIZDA

RAYTEST

Ülkemizin demiryolu taşımacılığında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine yerleştirilmiş ulusal yeterliliklere ait sınav ve belgelendirme hizmetleri sunmak RAYTEST’ in kuruluş amaçlarından biridir ve RAYTEST bu iş için konusunda uzman bir ekip ile çalışmaktadır.    


ŞİRKETİMİZ

Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe Ulusal Yeterlilik Sistemi ve VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)”, VOC-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında yer almaktadır. Proje, TCDD’ nin iştiraki ve katkıları ile proje sahibi, TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TCDD Vakfı) tarafından yürütülmektedir.

TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen“ Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe Ulusal Yeterlilik Sistemi ve VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi” kapsamında, 02 Mart 2012 tarihinde RAYTEST Limited Şirketi kurulmuştur. Kurucu ortakları, TCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TCDD Vakfı), Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği (RAYDER) ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) olan, RAYTEST, belgelendirme, eğitim, test-laboratuvar, AR-GE ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket yapısında 20.10.2014 tarihinde yaşanan değişiklik ile RAYDER şirket ortaklığından ayrılmış, yerine Ankara Demirspor Klubü geçmiştir.

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre, UY’leri tanımlayan unsurlar, TS EN ISO / IEC 17024 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte oluşturulmaktadır. Buna bağlı olarak da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO / IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olması gerekmektedir.