MEVZUAT ve FORMLAR

FORMLAR

 • 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) BAŞVURU FORMU

 • BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

     

 • BELGELENDİRME KILAVUZU

     

 • BELGE TESLİM FORMU

     

 • İTİRAZ ve ŞİKAYET FORMU

     

 • GÖZETİM TAKİP FORMU

 • İŞSİZLİK FONU TEŞVİK GENEL KURALLARI

 • MUVAFAKATNAME

 • KISMİ ÖDEME İÇİN MUVAFAKATNAME

 • TEK NOKTA BAŞVURU FORMU

 • DEMİRYOLU YOL YAPIM BAKIM ve ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ BAŞVURU FORMU

 • TREN TEŞKİLCİSİ BAŞVURU FORMU

 • ADAY BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

 • MYK - MARKA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • MYK - Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber

 • MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz ve Şikayetlerin Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

 • MYK - Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 • MYK - Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar

 • MYK - MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar

 • MYK - Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 • MYK - Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber

 • MYK - GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • MYK-Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1)

 • MYK - Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1)

 • MYK - Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1)

 • MYK - Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1)

 • MYK - Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

 • MYK - SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

 • MYK - TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR İÇİN UYGULAMA REHBERİ

 • MYK - TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR İÇİN KAMERA KAYIT REHBERİ

 • SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN UYGULANMASINDA GEÇERLİ OLAN GENEL KURALLAR

 • 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Bazı Değişiklikler

 • TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER SINIFINDA YER ALAN MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


TÜRKAK

 • TÜRKAK - MARKA KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR