HİZMETLERİMİZ

 

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?

Psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bilişsel ve motor özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yöntemini ifade eder.

RAYTEST PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN AMACI NEDİR?

Demiryolu/ raylı sistem sektöründe emniyet kritik görevleri yürüten ve ilgili birimleri tarafından psikoteknik değerlendirmeye yönlendirilen çalışanların veya yeni işe alınacak olan adayların mesleklerine, zihinsel, bedensel ve bilişsel olarak uygun olup olmadığını bilgisayar ortamında, çeşitli testlerle ölçmek, objektif yöntemlerle incelemek ve değerlendirmektir.

Çalışanların veya işe yeni başlayacak olan personelin ulaşım güvenliğiyle ilgili veya kaza olasılığı bulunan diğer görevlere atanacak personelin bireysel yeteneklerinin o meslek için yeterli düzeyde olup olmadığının saptanması için yapılır. Ayrıca, iş ile personel arasında psikofizyolojik yönden ortaya çıkabilecek uyumsuzluk durumunda, personeli yeteneklerine ve ruhsal durumuna uygun bir göreve yönelterek, olası iş kazalarını önler ve verimi arttırır.

RAYTEST Psikoteknik ve Değerlendirme Merkezi;  demiryolu sektöründe çalışmak isteyen kişiler ile çalışmakta olup periyodik bir şekilde psikoteknik muayeneye girmek zorunda emniyet kritik görevler kapsamında yer alan kişilere psikoteknik değerlendirme hizmeti sunabilecek kapasitededir.  Sunulan bu hizmet gizlilik ve güvenilirlik ilkesi esas alınarak tüm adaylara/kişilere/personele adil, tarafsız, objektif bir biçimde uygulanır. 

 

Daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

 

  

VİYANA TEST SİSTEMİ NEDİR?

Viyana Test Sistemi, Türkiye ve Dünyada psikoteknik değerlendirmede en çok tercih edilen ve en güvenilir testlerden biridir. Bu test sistemi dünyada 67 ülke tarafından kullanılmakta olup, kullanılan sistem ISO 9001 şartlarını karşılamaktadır. Demiryollarında uygulanan "Viyana Test Sistemi" 2007/59/EC sayılı AB Direktifini de karşılayacak biçimde geliştirilmiştir.