SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

RAYTEST aşağıda ki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ( SEVİYE 4)

11UY0035-4 Tren Makinisti ( Ulusal Yeterliliği) aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:
11UY0035-4/A1: Temel ve Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
11UY0035-4/A2: Manevra ve Sürüş Uygulamaları
11UY0035-4/A3: Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme
11UY0035-4/A4: Meslek Kültürü, Çevre Koruma ve Olağandışı Durumlara Müdahale
11UY0035-4/A5: Türkçe Dil ve Anlatım

15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)

15UY0231-3 /A1 İSG ve Çevre Koruma

15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynakçısı

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)

TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAV

SINAV GENEL KURALLARI

1 .Sınavınız kamera ile kayıt altına alınacaktır.
2 .Sınav salonuna sınav konularıyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler ile girmeniz yasaktır.
3 .Sınav esnasında cep telefonu kullanmanız ve cep telefonunuzu açık bırakmanız yasaktır.
4 .Sınava herhangi bir kayıt cihazı ile girmeniz yasaktır. Kayıt yapıldığı tespit edilirse; sınavınıza son verilecek ve hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır.
5 .Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır. Sınav yoklama listesinde kaydı olmayan veya geçerli kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
6 .Sınav değerlendiricileri tarafından dağıtılan Sınav Yoklama Listesini (LS-004) sınav başlamadan önce imzalamak zorundasınız.
7 .Belgelendirme Sınavı Kitapçık ve Yanıt Kağıdında yer alan kendiniz ile ilgili yerleri doldurmalı ve imzalamalısınız. Aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
8 .Her soruya sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu sorunuz yanlış kabul edilecektir.
9 .Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.
10 . Yanıt Kağıdında cevaplarınızı siyah kurşun kalem ile doğru seçeneğin içi doldurularak(l) işaretleme yapmanız gerekmektedir. Kitapçıklar üzerine yapmış olduğunuz işaretlemeler dikkate alınmayacak olup, sadece yanıt kağıtlarında yaptığınız işaretlemeler dikkate alınacaktır.

11 .Sınav sırasında sınav yapan personelin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız.
12 .Sınav sırasında kendi aranızda ve sınav değerlendiricileri ile yardımlaşmanız, konuşmanız yasaktır.
13 .Sınav disiplinini bozmanız, kopya işlemlerinin tespit edilmesi halinde; ilgili durum, sınav yapanlar tarafından Sınav Tutanaklarında kayıt altına alınacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14 .Sınav sonrası kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda bireysel veya toplu kopya çekilmesinin tespit edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15 .Yanıt kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı kameraya gösterip, sınav yapanlara teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
16 .Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
17 .Yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirileceksiniz. Kendi can güvenliğiniz, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermeniz halinde sınavınıza son verilecek ve başarısız sayılacaksınız.
Yukarda yer alan kurallara adayların uyması zorunludur.

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)

TEORİK –PERFORMANSA DAYALI SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Söz konusu yeterliliklere göre adaylar öncelikle teorik sınava alınırlar. Teorik sınavda başarılı olamayan aday performansa dayalı sınava alınmaz.

Adaylara, çoktan seçmeli en az 4 seçenekli test olacak biçimde aşağıda verilen yeterlilik birimlerinden sorular sorulur. 

 

 

YETERLİLİK BİRİMLERİ ve GEÇME NOTLARI

TEORİK SINAVI

PERFORMANS SINAVI

11UY0035-4 TREN
 MAKİNİSTİ(SEVİYE 4)

YETERLİLİK BİRİMİ

SORU SAYISI

SÜRE

(DAKİKA)

GEÇME NOTU

YETERLİLİK BİRİMİ

SÜRE

(DAKİKA)

GEÇME

NOTU

11UY0035-4/A1

10

10

70

11UY0035-4/A1

*

80

11UY0035-4/A2

50

50

70

11UY0035-4/A2

*

80

11UY0035-4/A3

50

50

70

11UY0035-4/A3

*

80

11UY0035-4/A4

10

10

70

     

11UY0035-4/A5

10

10

70

11UY0035-4/A5

*

80

TOPLAM

130

130

 

 

 

80

15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT
RAY KAYNAKÇISI(SEVİYE 3)

YETERLİLİK BİRİMİ

SORU SAYISI

SÜRE

(DAKİKA)

GEÇME NOTU

YETERLİLİK BİRİMİ

SÜRE

(DAKİKA)

GEÇME

 NOTU

15UY0231-3 /A1

20

40

70

 

 

 

15UY0231-3 /A2

25

50

70

15UY0231-3 A2

150

80

TOPLAM

45

90

 

 

 

 

 

Sınavın değerlendirilmesinde her soru eşit puan değerindedir. Değerlendirme, yanlış cevaplar dikkate alınmayarak doğru cevaplar üzerinden her yeterlilik birimi için ayrı ayrı yapılır. Teorik sınavdan başarılı olmak için adayların her yeterlilik birimi için en az %70 oranında başarılı olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu başarısız olanlar, iki kereyi geçmemek ve başvuracakları sınav tarihinden geriye dönük olarak bir sene içerisinde girdikleri sınavlardan başarılı oldukları yeterlilik birimi veya birimlerinden aldıkları başarı puanları saklı kalmak şartları ile açılacak sınavlara başvurabilirler. Teorik sınav değerlendirilmesi sonucu başarısız olan adaylar, performansa dayalı sınava giremezler. Performansa dayalı sınav tarihi ve sınava girecek adaylar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya elektronik ilan edilir.

PERFORMANSA DAYALI SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4)

Makinist adayının makinistlik yetkinliklerini ölçmek amacıyla tren üzerinde yapılacak performansa dayalı sınav aşağıda yer alan yeterlilik birimlerini içerir. Bu işlem için Sınav değerlendiricileri, Tren Makinisti (Seviye 4) Performansa Dayalı Sınav Aday Gözlem Formunu kullanırlar.


11UY0035-4/A1-Temel ve Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0035-4/A2-Manevra ve Sürüş Uygulamaları
11UY0035-4/A3-Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme
11UY0035-4/A5-Türkçe Dil ve Anlatım


Herhangi bir cer aracı yetki belgesi (brövesine) sahip olmayan adayların yeterlilik sınavı adayların eğitimleri sırasında sürüş uygulamalarını yaptıkları ulusal hat üzerinde ve kullandıkları bir cer aracında yapılır. En az bir ana hat lokomotif veya tren seti yetki belgesine (bröve) sahip tren makinistlerinin sınavı halen görev yaptıkları hat kesimi üzerinde ve kullanmaya yetkili oldukları cer aracı üzerinde yapılır.


Aday yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Adayın, kendi can güvenliğini, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır. Aday her yeterlilik birimi için en az %80 oranında başarılı olmak zorundadır.


Her iki sınav sonunda başarılı olup belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasından veya RAYTEST merkezinde ilan edilirler.

 

15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)

Alüminotermit Ray Kaynakçısı kaynakçılık yetkinliklerini ölçmek amacıyla ray üzerinde yapılacak performansa dayalı sınav aşağıda yer alan yeterlilik birimini içerir. Bu işlem için Sınav değerlendiricileri, Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) Aday Gözlem Formu

(F-035)’ i kullanırlar.

15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynakçısı

15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynağı yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınavda ise adaya verilen kaynak yapım talimatlarına (SKV, SoW 5, RAILTECH) ve 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı Aday Gözlem Formu (F-035)’ e göre verilen bir adet alüminotermit ray kaynağı yaptırılması suretiyle gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sonucu yapılan kaynağın değerlendirilmesi; TS EN 14730-2 madde 6’da belirtilen kaynak kabul kriterlerine göre yapılır. Formda yer alan kritik değerlendirme maddeleri adaylara sınav öncesinde duyurulur.

Referans Doküman: Sınav Talimatı ( TL-001)

SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından 10 gün içinde Belge Almaya Hak Kazananların Listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya elektronik ortamda duyurulur. Belge sahiplerini belgelerini RAYTEST’ten Belge Teslim Formu ile alırlar. Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde RAYTEST’ ten alınması halinde ise her bir adayın adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişi ile RAYTEST’ in yükümlülükleri RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesinde (F-016) belirlenmiştir. Belge almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini(F-016) imzalar.

RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmenin bir nüshası adaya verilir, diğer nüshası RAYTEST’ de kalır.

Referans Doküman:

Personel Belg. ve Belgenin Sürekl. Sağlan. Pr(PR-002)