SINAV ÜCRETLERİ

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ ( Geçerlilik Tarihi: 31.12.2018)


11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4 )

Teorik Sınav Ücreti (TL)

Uygulama Sınav Ücreti (TL)

11UY0035-4/  A1 Temel ve Mesleki İş Sağlığı Ve İş Güvenliği (İSG)

20

50

11UY0035- 4/ A2 Manevra ve Sürüş Uygulamaları

75

305

11UY0035-4/  A3 Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

75

305

11UY0035- 4/ A4 Meslek Kültürü, Çevre Koruma ve Olağan Dışı Durumlara Müdahale

20

 

11UY0035-4/  A5 Türkçe Dil ve Anlatım

20

20

TOPLAM

 

210

680

GENEL TOPLAM

 

890

 

15UY0231-3Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)

Teorik Sınav Ücreti (TL)

Uygulama Sınav Ücreti (TL)

15UY0231-3 /A1 İSG ve Çevre Koruma

100

 

15UY0231-3 /A2 Alüminotermit Ray Kaynağı

150

1000

TOPLAM

250

1000

GENEL TOPLAM

1250

 

1.Yukarıda yer alan ücretler 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.

2.Ücretlere KDV Dahildir.

3. Ücretlere MYK Belge ücreti dahil değildir. 

4. Belge Masraf Karşılığı: 150 TL. Sadece tüm sınav oturumlarından başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan alınır.

5. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti 170 TL  alınır.

6. Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.

7. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır.

8. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

9. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde RAYTEST tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda RAYTEST adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte RAYTEST tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.

10. 1 yıl içinde,  Girilen sınav oturumlarında herhangi bir yeterlilik biriminden, 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı ( Seviye 3) ulusal yeterliliği sınavlarında iki, 11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye -4) ulusal yeterliliği sınavlarında üç kez teorik sınavdan başarısız olan adayların uygulamalı sınav ücretleri iade edilmektedir 

11. Yukarıda belirtilen durum haricinde, herhangi bir nedenden dolayı sınava giremeyen adaylara ücret iadesi hiçbir durumda söz konusu değildir.

12.  Ödemeler EFT, havale, elden yapılabilmektedir.

13. Ödemeler için banka hesap bilgileri: 

Banka Hesap: TC Vakıflar Bankası Ankara Şubesi (002)

Hesap No: Hesap No : 0015800 7301376073

Iban No : TR 33 000 150015800 7301376073

14. Bilgi için: 

0312 324 2399, 0312 397 4327 

husnatoker@raytest.com.tr