SINAV SONUÇLARI

SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından 10 gün içinde Belge Almaya Hak Kazananların Listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya elektronik ortamda duyurulur. Belge sahiplerini belgelerini RAYTEST’ten Belge Teslim Formu ile alırlar. Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde RAYTEST’ ten alınması halinde ise her bir adayın adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişi ile RAYTEST’ in yükümlülükleri RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesinde (F-016) belirlenmiştir. Belge almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini(F-016) imzalar.

RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmenin bir nüshası adaya verilir, diğer nüshası RAYTEST’ de kalır.

Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekl. Sağlan. Pr(PR-002)