KALİTE POLİTİKAMIZ

RAYTEST PERSONEL BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKASI

Sürekli iyileşme ve gelişmeye odaklanmış, çalışma kültürümüzü özümsemiş tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle, kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen temel politikalar tavizsiz şekilde uygulanacaktır.

 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri titizlikle yerine getirilecektir.
 • Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkanına erişim sağlanacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamı sağlanacaktır.
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.
 • RAYTEST, çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verecektir.
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • RAYTEST, tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 • RAYTEST, verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.
 • RAYTEST tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyecek, dokümante edecek ve tarafsızlığını koruyacaktır.
 • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • RAYTEST’ e iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.
 • Belgelendirme sürecine ilişkin şartlar, değerlendirilmesi ve kararı, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutulacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve/veya subjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir.
 • RAYTEST Personel Belgelendirme hizmetlerinde görevlendirilmiş yöneticiler dahil her seviyedeki çalışanın görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanacaktır.
 • Personel Belgelendirme hizmetlerinden elde edilen gelirler personel belgelendirme hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak, personel belgelendirme hizmetlerine ait muhasebe kayıtları ayrı tutulacaktır.    

Ebru KÖSE

RAYTEST MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

06.10.2017

P - 001, Rev4, 06.10.2017