MEVZUAT ve FORMLAR

FORMLAR

 • TREN MAKİNİSTİ MUAFİYET BİLGİSİ

  21.06.2018 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından web sitesi aracılığıyla , Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca verilen Diplomalar ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenen Ustalık Belgelerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Ulusal Yeterliliklere uygunluğuna ilişkin Tablo yayınlandı. 

 • 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4) BAŞVURU FORMU

 • 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) BAŞVURU FORMU

 • BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

     

 • BELGE TESLİM FORMU

     

 • İTİRAZ ve ŞİKAYET FORMU

     

 • GÖZETİM TAKİP FORMU

 • RAYTEST PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU

 • İŞSİZLİK FONU TEŞVİK GENEL KURALLARI

 • MUVAFAKATNAME

 • KISMİ ÖDEME İÇİN MUVAFAKATNAME

 • TEK NOKTA BAŞVURU FORMU

 • DEMİRYOLU YOL YAPIM BAKIM ve ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ BAŞVURU FORMU

 • TREN TEŞKİLCİSİ BAŞVURU FORMU

 • ADAY BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

 • MYK - MARKA KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • MYK - GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 • MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER (Tebliğ 1)

 • MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER (Tebliğ 2)

 • MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER (Tebliğ 3)

 • MYK - SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

 • MYK - TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR İÇİN UYGULAMA REHBERİ

 • MYK - TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLAR İÇİN KAMERA KAYIT REHBERİ

 • SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN UYGULANMASINDA GEÇERLİ OLAN GENEL KURALLAR

 • 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Bazı Değişiklikler

 • TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER SINIFINDA YER ALAN MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


TÜRKAK

 • TÜRKAK - MARKA KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR