RAY KAYNAKÇILARI SERTİFİKALANIYOR

YOLDER ile birlikte yürüttüğümüz “Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor” adlı ve TRH3.1.LLLII/P-03/434 numaralı projenin uygulanması çerçevesinde, 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Sertifikası sınavları 22.07.-26.07.2017 tarihlerinde teorik, 01-16.08.2017 tarihlerinde uygulama sınavı olacak biçimde gerçekleştirilmiştir.